Kritické myslenie

Chyba v myslení: Snažíme sa potvrdiť si to, čo si chceme potvrdiť

Našli ste nejakú informáciu. Chcete si ju overiť. Pokiaľ však CHCETE aby sa to čo chcete potvrdilo, tak nechtiac už hľadáte potvrdenia a dôkazy. Prestávate vidieť veci, ktoré by rovnakú vec mohli vyvrátiť a spochybniť. Možno nájdete článok, že ľudia v skutočnosti nikdy nepristáli na Mesiaci.

Myšlienková pasca: Závery podľa osobnej skúsenosti

Neraz sa chytíme do pasce zdanlivo spoľahlivého vlastného úsudku. Z pozorovania minulých udalostí vyvodíme budúce výsledky. Známy hazarduje. Pri šoférovaní robí zámerne chyby aby „postrašil“ spolujazdcov. Počas šoférovania ťuká správy do mobilu.

Myšlienková pasca: Ukotvenie

Inak by sa táto technika dala nazvať aj kontrast. Je to manipulatívna technika, s ktorou sa často stretnete pri predaji. Ak vám obchodník chce predať drahý produkt, môže to urobiť klasickým postupom: Toto je nový krém proti vráskam.

Myšlienkové pasce: Neistota a lipnutie na tom, čo už máme

Ak neistota trvá dlhšie, začíname z toho byť psychicky vyčerpaní. Potom príde tá chvíľa, na ktorú čakajú všetci obchodníci: Lepšie je rozhodnúť sa nejako. Aj zle! Len nech sa už ďalej nemusíte škvariť v tej zžierajúcej neistote.

Myšlienková pasca: Podliehanie autoritám

Ďalším skreslením myslenia je pocit, že niekto je autorita. Potom máme podvedomú tendenciu nekriticky preberať všetko, čo tvrdí. Ak niekoho považujeme za odborníka, jeho názory vnímame ako fakt.

Kritické myslenie

Naše myslenie sa zvyčajne snaží o úsporu energie. Ak to nie je nutné, nerozmýšľame do hĺbky. Je to efektívne pre bežný život. Prináša to však rôzne skreslenia vo vnímaní, či v porozumení veciam a súvislostiam. Je dobré o nich vedieť, pretože hneď prvým skreslením je práve ekonomika myslenia. Lenže to znamená, že vlastne až tak veľmi nerozmýšľame. A to znamená, že nejde o kritické myslenie. (Často ani o myslenie!)

Inými slovami je v nás zakódovaná neochota rozmýšľať. Ak môžeme, nepoužívame analytické ani kritické myslenie. Je to rýchlejšie a pohodlnejšie. Preto máme radi jednoduché a ľahké myšlienky. Skratky, opakovanie, nasledovanie sú pohodlnejšie, než všetko overovať a premyslieť.

Zopakovanie toho, čo už vieme býva príjemnejšie, než nové údaje, ktoré potrebujú dlhé vysvetlenie. Preto sú také úspešné rôzne zjednodušenia a nepresné tvrdenia typu: „Všetky problémy majú jedinú príčinu, tú stačí odstrániť a všetci budú šťastní.“ Znie to jednoducho. Mnohí politici na tom postavili svoju úspešnú kariéru. Jasné, že všetky problémy nemajú jednu príčinu… Ale to už by chcelo rozmýšľať kriticky.

Kriticky – to znamená, že aj vlastné nápady a myšlienky ste ochotní kritizovať, skúmať, preverovať.

Preto ak vidíte nejaké jednoduché riešenia a myšlienky, spozornejte. Možno niekto útočí na vašu pohodlnosť v myslení. Chce, aby ste prijali nejakú myšlienku a príliš o tom nerozmýšľali.

Vo vzduchu však stále visia ťaživé otázky. Čo teda robiť? Ako sa brániť? Ako rozpoznať čo je pravda a čo blud?

 1. Najjednoduchšie by bolo napísať: „správajte sa zodpovedne“. Lenže to je presne taká tá klzká rada, ktorú nemáte ako uchopiť. Silne znejúce slová, ktoré sú elastické a nemôžete ich priamo použiť.
 2. Ďalšia skvelá rada typu „alibi“ by bola: „všetko si najskôr preverujte“. Lenže späť z ríše snov. Nie je reálne každú správu a status ihneď začať overovať. Už teraz sme zahltení informáciami. Overovanie „všetkého“ nie je reálne. Navyše človek ak si niečo chce overiť, často si to tým nechtiac len viac potvrdí. Každý internetový blud sa dá „potvrdiť“ dostatočne na to, aby mu nesústredený a povrchný čitateľ naletel.
 3. Mohol by som vám radiť, aby ste jednoducho stále mysleli na to, že každá informácia, ktorú niekde uvidíte môže byť podvod. Lenže to by bolo nabádanie k paranoidnému videniu sveta.
 4. Alebo by som vám povedal “používajte kritické myslenie” a víťazoslávne by som sa škeril, aby to vyzeralo, že ja sám inak ako kriticky nikdy nemyslím.

Najmä však: ťažko ovplyvníte hlavnú stratégiu dezinformátorov: naleptávanie. Oni pôsobia iba po troche, po kvapkách. Najjednoduchšie by bolo poradiť: používajte „zdravý rozum“. Lenže…

Je ťažké odvolávať sa na „zdravý rozum“ či kritické myslenie v prostredí, ktoré ho trvale ohlupuje.

Internet je komunikačná platforma, ktorá umožňuje šíriť pravdu aj bludy. Ich šírenie je závislé na pohodlí a atraktivite. Viac pozornosti získajú správy, ktoré vzbudia viac emócií a najmä sú ľahko a rýchlo dohľadateľné. Ak sa nejaká informácia dá nájsť ťažšie, tak ako keby nebola. Vyhľadávače, sociálne siete a tí, ktorí nimi vedia manipulovať pomocou algoritmov regulujú, čo sa dozvieme. To môže ovplyvniť výsledky volieb.

Nepriateľ tak môže pomocou tejto technológie obísť aj demokratický systém a nastoliť neslobodu.

Tipy, ako sa môžete brániť sú vlastne aj základnými prvkami kritického myslenia. To znamená nepreberať všetko tak, ako to niekto niekde vyvrhol. Najskôr treba vec premyslieť.

 1. Občas si položte ťažké otázky. Najmä také, aké sa vám vôbec nepáčia. Pýtajte sa, či koncept, ktorému veríte nie je možné vyvrátiť. Pýtajte sa: …a čo ak sa mýlim? Je môj názor pevne podložený?
 2. Keď začnete mať pocit, že niečo treba zmeniť, vtedy zvýšte pozornosť. Máte pocit, že by ste na niečo mali zmeniť názor? Politický postoj? Terapiu? Alebo si len niečo chcete rýchlo kúpiť? Teraz je správny čas na paranoju! Teraz si overujte, či nie ste v útoku informačnej kampane.
 3. Uprednostňujte priateľov, ktorí dlhodobo zastávajú hodnoty, ktoré sú vám blízke. Nie je dobré byť v bubline, kde vládne zlosť. Ani propaganda.
 4. Uprednostňujte seriózne informačné zdroje. Dobrým znakom je podpísaný a v skutočnosti dohľadateľný autor. Nie anonym.
 5. Dohliadnite, aby ste neboli často unavení. Odpočiňte si, vyspite sa.
 6. Unikajte preč od negativizmu. Vyhýbajte sa zbytočným negatívnym správam a ľuďom, ktorí šíria zlú náladu.
 7. Využívajte databázy znalostí. Lži a nezmysly monitorujú hoax.sk, konspiratori.sk, blbec.online, lovcisarlatanov.sk.
 8. Vzdelávajte sa. Pozrite si knihy: Manfred Spitzer Kybernemoc, Ján Markoš Sila rozumu v bláznivej dobe, Miloš Gregor, Petra Vejvodová Nejlepší kniha o fake news, Alexandra Alvarová Průmysl lži, Vladimír Šnídl Pravda a lož na Facebooku.
 9. Zvyšujte svoju digitálnu gramotnosť. Potrebujete sa vyznať v digitálnych technológiách, aby ste robili správne rozhodnutia.
 10. Nenechajte na seba zbytočne vplývať informačný chaos. Prúd zmätočných správ na sieti je záťažou pre vaše zdravie. Množstvo informácií, aké za deň zvládnete spracovať je obmedzené. Nevyplytvajte svoju kapacitu pozornosti na vnímanie myšlienkového balastu.
 11. Nedovoľte, aby vás mobil či internet začal riadiť. Vypínajte občas ten prístrojček. Denne venujte čas športu, priateľom a rodine.
 12. Nebuďte online 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Nedáva to zmysel. Je to skoro rovnaké, ako byť denne stále mierne podnapitý.
 13. Emócie sa prenášajú. Strážte, aké emócie na vás prichádzajú zo zdrojov, ktoré sledujete. Aj to, aké emócie vysielate na iných.
 14. Nikdy nechoďte na internet pod vplyvom alkoholu. Môžete (si) ublížiť.

V tejto knihe sa dozviete, čo sa aktuálne deje na internete. Odporúčam ju prečítať každému, kto má pocit, že “na internete je všetko” a že informácie stačí vygoogliť. Môže sa totiž stať, že si obraz sveta zložíte z chybných informácií. V tejto knihe sa naučíte, ako vnímať informácie na internete. Aj to, ako sa brániť závislosti do ktorej sa niektoré firmy aktívne snažia uvrhnúť svojich používateľov.